ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อชั้นนำในประเทศจีน |

ไปป์ไลน์คืออะไร?

ท่อส่งคืออะไร?โดยหลักการแล้วหลายคนจินตนาการแล้วว่าเรากำลังพูดถึงอะไร แต่เราจะเจาะลึกเทคนิคเล็กน้อยและพยายามพูดด้วยภาษาวิทยาศาสตร์

ดังนั้น ท่อส่งจึงมีโครงสร้างขนาดต่างๆ กัน ซึ่งทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายของเหลว ก๊าซ และสารที่หลุดออกจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้คุณสามารถดูลักษณะของท่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ที่นี่ไปป์ไลน์ไม่ได้เป็นเพียงท่อ แต่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงท่อตรงตามปกติและชิ้นส่วนต่าง ๆ จำนวนมาก อุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์วัด อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทุกสิ่งที่ช่วยให้กระบวนการเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อัตโนมัติ.

ใหม่-5

ชิ้นส่วนท่อส่งมีความสำคัญเพราะต้องขอบคุณชิ้นส่วนเหล่านี้ที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ของท่อ เลี้ยว โค้งงอ ลาด ฯลฯ รายละเอียดเหล่านี้แยกแยะความแตกต่างของท่อระบายน้ำ โครงท่อ ช่วงการเปลี่ยนภาพ ฟิตติ้ง ทีออฟ และวงแหวนเปลี่ยนผ่านรายละเอียดยังใช้เมื่อไปป์ไลน์หยุดทำงานชั่วคราวมักจะติดตั้งเมื่อท่อเชื่อมต่อกับเครื่องเชื่อม

ท่อส่งแบ่งตามตำแหน่งและหน้าที่ออกเป็นอุตสาหกรรมและท่อฉีดอุตสาหกรรมเรียกอีกอย่างว่าท่อเทคโนโลยีตัวอย่างเช่น หากท่อส่งจากสถานที่สกัดวัตถุดิบไปยังโรงงานหรือท่าเรือ จะเรียกว่าท่อฉีดนอกจากนี้ ผ่านท่อหลัก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกส่งไปยังสถานที่บริโภคและการดำเนินงาน

ท่อทางเทคโนโลยีคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของท่อทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแตกต่างจากท่อหลักท่อส่งดังกล่าวจะถ่ายโอนวัตถุดิบในรูปของก๊าซ ของเหลว หรือไอน้ำไปยังปลายทาง และอาจมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือของเสียอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำให้กระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็นปกติและทำให้กระบวนการทางอุตสาหกรรมง่ายขึ้นนอกจากนี้ในท่อดังกล่าวยังส่งสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ความดันและอุณหภูมิต่างกัน

แต่ไปป์ไลน์ทางเทคโนโลยียังยืมตัวเองไปสู่การจำแนกประเภทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมัน (อาจเป็นการแทรกแซงหรือภายใน)ตามตำแหน่งของพวกเขาพวกเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มเหนือพื้นดินใต้ดิน แต่ยังจัดสรรและกลุ่มพื้นดินท่ออุตสาหกรรมแยกตามประเภทของแรงดันภายในท่อที่รั่ว (แรงดันต่ำมาก) อาจเป็นสุญญากาศหรือแรงดันปานกลางและสูงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ขนส่งจากความลึกและตัวบ่งชี้อื่น ๆ อีกมากมาย

แต่ความดันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุณหภูมิด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันมากนอกจากนี้ อุณหภูมิยังมีความสำคัญต่อวัตถุดิบ ซึ่งถูกถ่ายโอนจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งอาจอุ่น เย็น ปกติ ร้อน ร้อนมาก หรือเย็นจัด


เวลาโพสต์: Sep-01-2022