ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อชั้นนำในประเทศจีน |

นิทรรศการและใบรับรอง

นิทรรศการ (3)
เดฟ
เดฟ
เดฟ
ใบรับรอง DNV_00
ใบรับรอง API5CT
ใบรับรอง API 5L
 • ใบรับรอง TUV_02
 • ใบรับรอง TUV_03
 • ใบรับรอง CE_00
 • ใบรับรอง CE_01
 • ใบรับรอง CE_02
 • ใบรับรอง CE_03
 • ใบรับรอง TUV_01
 • ใบรับรอง TUV_00
 • ใบรับรองการทำ CPR_00
 • ใบรับรองการทำ CPR_01
 • CE1
 • CE3
 • CE4
 • ใบรับรอง ISO 9001
 • ใบรับรอง ISO 9001-1
 • พด.2543